Мениджмънт

Мениджмънт или управление, както се нарича още на български, в бизнес сферата и организационните активности е действието по „събиране на хората заедно“ за извършването на определена желана цел.

Мениджмънтът обхваща планирането, организирането, управление на персонала, ръководството, насочването и контролирането на организация (група от един или повече човека или юридически субекта) или усилието за постигане на дадена цел. Също това е управлението на човешките ресурси, финансовите и технологични ресурси, както и природните ресурси.

Ето защо е важно мениджърите да са подготвени и да са фокусирани върху новите тенденции на управление.