managerrole

Водещите специалисти в областта на мениджмънта и лидерството, имат различни виждания по този въпрос. Някои защитават тезата, че организацията не е ефективна и успешна без тази ръководна позиция. Екипът трябва да има начело мениджър, който да контролира и следи работата му. За тези последователи  е в сила поговорката  „Когато котката я няма, мишките правят банкет.“  (Saying No to Self-Managed Teams: Why You Need Managers).

 

От другата страна на монетата са специалистите, които твърдят, че тази теза е остаряла и новите тенденции налагат промяна на това виждане. Те се спират на самоконтрола и самодисциплината на служителите, твърдейки, че служител искащ да си запази работата, дори без мениджър ще бъде ефективен.
И в двете теории има истина. Не бих казал, че без мениджър организацията би била неефективна, но бих се и съгласил, с това, че екипът има нужда от мениджър. Воден от гореспоменатото бих искал да се спра на проблема каква би трябвало да бъде ролята на мениджъра.

       1.    Мениджърът, трябва да има обучителна роля – постъпвайки на тази позиция, по презумпция се приема, че този човек има повече знания и опит от останалите членове на екипа. В този случай, мениджърът, трябва да предаде на своите подчинения, натрупаните с годините знания. Да им помогне да подобрят своите умения, да им покаже грешките допускани от тях и да ги съветва как да ги отстранят.

 
2. Мениджърът, трябва да има спомагателна роля – не трябва, мениджърът, да върши работата на служителите си. Той трябва да  помага в изпълнение на задълженията им,  да им дава насоки и напътствие, но не и да ги изпълнява на 100%. В такъв случай, защо организацията има служители на ниско ниво, ако мениджърът им изпълнява задачите. Не казвам, че мениджърът, трябва да седи отстрани и да не взима участие в работния процес. Напротив, точно обратното. Да речем, ако сте Ресторант мениджър, това не означава да не взимате поръчки на вашите клиенти, или да не помагате в почистването на масите, но вашата позиция подсказва, че вие трябва да покажете на вашите служители, как да говорят с клиентите, как да им продадете удоволствие, така че те да се върнат отново.

 

    3.    Мениджърът, трябва да има контролираща роля – казвам контролираща, но не полицейска. Трябва да има уменията да се справя с проблемите възникващи вътре в екипът, както и извън него. Всички ние имаме изградено мнение по дадени въпроси, от всякакво естество. Но не винаги нашето мнение съвпада с това на околните, точно и тук е контролиращата роля на мениджъра,  да не позволи различията между двама или няколко служителя, да излязат от границите на работния процес и на конструктивния спор.

 
    4.    Мениджърът, трябва да има лидерска роля – в една организационна структура каквато е екипът, начело с неговия ръководител, винаги има формален и неформален лидер.  Формалният лидер е самият мениджър, а неформалният – човек, който целият екип слуша неизменно и го следва. В този случай, мениджърът, не трябва да се страхува от този човек, а напротив трябва да му помогне да се усъвършенства. Така неформалният лидер на екипът, също няма да се страхува от натиск от страна на мениджърът, а и мениджърът, няма да бъде заплашен от снемане му от пост.

 
     5.    Мениджърът, трябва да съумее как и на кой да делегира правомощията си. Това е една от основните роли на мениджърът.  След като е изградил един добър екип, осъзнал е кой е неформалния лидер, тогава идва ред на следващата стъпка – делегиране на правомощията. Всеки един от нас е различен и дори да работим в един екип по изпълнението на дадена задача или проект, всеки от нас се откроява с своите способности. Тук е тънката граница, където мениджърът, трябва да е опознал до такава степен хората си, да им е вдъхнал доверие, за да може да делегира част от своите правомощия. Това може да стане с помощта на неформалния лидер, който също е разбрал на кой от екипът са му слабите и силните черти. Така служителите ще имат повече отговорности, и ще се чувстват по пълноценни в изпълнение на задачите си. Наистина ще се почувстват, че са част от организацията, за която работят.

Най-голямото предизвикателство пред мениджърите е да изградят добър екип. Екип, който да е сигурен в своя мениджър и да му вярва безусловно, тогава може да се каже, че организацията е спечелила с такъв мениджър и такъв екип. Ролята на мениджърът, не трябва да бъде полицейска или граничеща с тираничност, контролираща или пък твърде приятелска. Тя трябва да бъде повече родителска и учителска. Да помогне за изграждането на самодисциплина и самоконтрол в служителите. Да бъде разбираща и помагаща.

No responses yet

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.